Vi bygger Umeå tillsammans

Umeå är i ständig utveckling och fortsätter att växa, hela tiden med sikte på ett hållbart, jämställt, klimatneutralt och tryggt samhälle. Kommunen driver innovativt utvecklingsarbete och digital omställning, vi samarbetar med företag, universitet, föreningar och invånare och strävar efter att tänka nytt och jobba smart. Vi har stor tro på och tillit till vår gemensamma förmåga att möta utmaningar nu och i framtiden.

Här samlar vi projekt, satsningar och arbetssätt inom olika områden, exempel på hur vi arbetar tillsammans för att fortsätta bygga och utveckla Umeå till en allt bättre plats att bo på. Här finns också länkar och kontaktuppgifter så att du kan få veta mer om hur vi arbetar.

  • Kultur på schemat under hela grundskolan

    Från och med 2025 kan Umeås kommunala grundskoleelever vänta sig återkommande kulturaktiviteter inom dans, teater och musik under skoltid. Detta efter att kommu...
  • Skolhund hjälper elever att komma tillbaka

    För att stödja elever som av olika skäl har hög frånvaro eller svårt i skolan har skolhund testats på både Obbola skola och Linblommans skola. Den effekt och de...
  • Hunden Joni praktiserar i en liten klass

    Redan innan pension hade Ann Brynteson tankar på att använda hund för att stödja elever med Npf och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat som lära...