Smarta städer, innovation och jämställdhet

Hur hänger arbetet med smarta städer, innovation och teknisk utveckling ihop med jämställdhet? Vilka är de kritiska frågorna vi måste ställa oss?

Denna korta film på engelska utforskar ämnet:

Smart cities, innovation and gender equality

How is smart cities, innovation and technological development connected to gender equality? What are the critical questions we have to ask ourselves?

This short clip explores the issue further.

URBACT Gendered Landscape

Filmen har tagits fram inom ramen för URBACT-projektet GenderedLandscape där Umeå kommun är projekt­ägare. Det är ett nätverk bestående av sju europeiska städer, som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklings­fonden.

Nätverket Gendered Landscape strävar efter att skapa en förståelse för staden som en plats där könade makt­strukturer är ständigt närvarande. Städerna utvecklar verktyg och metoder som är lokalt anpassade för att arbeta för jämställdhet i urban policy, planering och service.

Sidan publicerades