Mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Mål och riktlinjer för Umeås kommuns arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk ska tillsammans med minoritetslagen, andra lagar och styrdokument stötta kommunens arbete att främja och skydda de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sina språk i Umeå.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724, § 5b) är kommunen skyldig att ta fram mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete.

Kommunfullmäktige har fastställt dessa mål och riktlinjer i oktober 2020.

Sidan publicerades