Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är av överordnad eller principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla. Detalj­frågor eller renodlade verksamhetsfrågor som bäst avgörs av en ansvarig facknämnd är det inte meningen att kommunfullmäktige ska ta upp eller besluta om. Umeås kommun­fullmäktige har 65 mandat (ledamöter).

Se mandatfördelning mellan de politiska partierna

Ledamöter i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige beslutar om

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • Umeå kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
 • organisation och verksamhetsansvar för styrelser och nämnder
 • val av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar
 • val av revisorer och deras ersättare
 • regler för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstningar i kommunen.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde. Ledamöter kan yrka på återremiss om de anser att ett ärende inte är tillfredsställande berett.

Regler och styrande dokument

Sammanträdena direktsänds

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden (förutom i juli) i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Du är välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen. Sammanträdena sänds också direkt på webb-tv och du kan lyssna i din smartphone.

Mer information om sändningarna

Handlingarna till kommunfullmäktige är offentliga och finns att ta del av inför varje sammanträde.

Sammanträdesdatum

 • Kontakt

  Tomas Jakobsson

  kommunsekreterare

  090-16 12 37 ksdiarium@umea.se
 • Kontakt

  Anna Holmstedt

  nämndsekreterare

  090-16 23 98 ksdiarium@umea.se
 • Kontakt

  Marie-Louise Rönnmark (S)

  ordförande kommunfullmäktige

 • Kontakt

  Sven-Olov Edvinsson (C)

  1:e vice ordförande kommunfullmäktige

 • Kontakt

  Jan-Olov Carlsson (V)

  2:e vice ordförande kommunfullmäktige

Sidan publicerades