Hållbarhetsutskottet

Uppgifter och befogenheter

Hållbarhetsutskottet

  • är kommunstyrelsens organ för strategisk omvärldsbevakning av hållbarhetsfrågor (följer till exempel Agenda 30-arbetet)
  • är kommunstyrelsens organ för hållbar utveckling (social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbar utveckling)
  • tar initiativ i övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor, som miljö- och klimatfrågor och folkhälsofrågor samt andra frågor som kan ses ur ett brett hållbarhetsperspektiv
  • lämnar rekommendationer och råd från exempelvis utskott i kommunstyrelsen och nämnder
  • svarar på remisser från planeringsutskottet avseende övergripande planering inom samhällsbyggnadsområdet för en hållbar utveckling
  • ansvarar för strukturen för kommunens hållbarhetsarbete
  • inventerar, följer upp och utvärderar kommunens hållbarhetsarbete
  • är övergripande ansvarig för kommunens folkhälsoarbete.

Hållbarhetsutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om:

  • adjungering av ledamöter från regionkommun (beredning folkhälsa och demokrati) vid folkhälsofrågor
  • att utse förtroendevalda inom kommunstyrelsen att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.

Ledamöter i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades