Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Interreligiösa rådet

Umeås interreligiösa råd träffas cirka fyra gånger på år. Rådet ska bland annat verka för ett tryggare samhälle och ökad förståelse för varandra.

Det interreligiösa rådets syfte är att skapa förutsättningar för interreligiös samverkan, dialog och kommunikation i samhällsgemensamma frågor. Rådet ska verka för ett tryggare samhälle, för att skapa goda möten över religionsgränserna, för ökat samarbete och ökad förståelse för varandra samt för att stärka religionens positiva kraft i samhället.

I händelse av kris vill rådet samverka med kommunens ledning och bidra med tillgängliga resurser som till exempel kommunikationsmöjligheter, lokaler och krisstödjande personer.

Församlingar och föreningar som är registrerade trossamfund bjuds in till det interreligiösa rådet.

Sidan publicerades