Landsbygdsutvecklingsrådet

Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd (LBR) är ett dialogforum där politiska representanter möter idéburen sektor, näringslivet och universiteten för att tillsammans diskutera en hållbar landsbygds­utveckling i Umeå kommun.

Uppdraget för rådet är att ta till vara landsbygdsperspektivet och ha en aktiv roll i kommunens förändringsarbete. LBR granskar och följer upp kommunens arbete med landsbygdsfrågor, samt är kommunens expertgrupp på området. Rådet ska arbeta internt inom kommunen och externt mot myndigheter, allmänhet och organisationer. Likt övriga råd i Umeå kommun är landsbygdsutvecklingsrådet initierande och rådgivande, men inte beslutande.

Representation

Förtroendevalda

  • Kommunstyrelsens planeringsutskott

Ideell sektor

  • RF-SISU Västerbotten
  • Bygderådet Umeå
  • Lokal byautvecklingsgrupp: Stöckebygdens utveckling, Holmöns Utvecklingsforum

Näringsliv

  • LRF
  • Företagarna Umeå
  • Lokal företagare: Häljegård, m3m2 (Kubik och Kvadrat)

Universitet

  • Umeå Universitet
  • SLU Umeå

Rådets möten

Rådet sammanträder fyra gånger per år under en halvdag. Inför varje möte träffas rådets beredningsgrupp, vilka sätter dagordning genom att planera och prioritera de ärenden som ska diskuteras på kommande möte.

Nästa inplanerade möte: 27 september 2023

Sidan publicerades www.umea.se/lbr