Lokaler för förtidsröstning

Du kan förtidsrösta från 22 maj till och med valdagen 9 juni. Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Du måste ha med dig röstkort och legitimation. Välkommen att rösta!

Lokaler och öppettider för förtidsröstning i Umeå kommun

Röstmottagning i lokaler som listas här är främst för dig som vistas i lokalerna och för anhöriga och personal. Lokalerna är inte utmärkta på kartan.

Lokaler för förtidsröstning på boenden och i verksamheter

Adress: Andersrovägen 5, Botsmark

1 juni: 10.00–13.00

Adress: Björkallén 2A-C, Bullmark

25 maj: 10.00–13.00

Adress: Hissjö 505B, Hissjö

25 maj: 10.00–13.00

Adress: Holmö byaväg 100, Holmön

26 maj: 12.00–14.00

Adress: Kungsvägen 18, Hörnefors

22 maj: 15.00–18.00
23 maj: 15.00–18.00
24 maj: 15.00–18.00
25 maj: Stängt
26 maj: Stängt

27 maj: 15.00–18.00
28 maj: 15.00–18.00
29 maj: 15.00–18.00
30 maj: 15.00–18.00
31 maj: 15.00–18.00
1 juni: 10.00–14.00
2 juni: Stängt

3 juni: 15.00–18.00
4 juni: 15.00–18.00
5 juni: 15.00–18.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 15.00–18.00
8 juni: 10.00–14.00
9 juni: Stängt

Adress: Signalvägen 3, Umeå

22 maj: 10.00–18.00
23 maj: 10.00–18.00
24 maj: 10.00–18.00
25 maj: 10.00–14.00
26 maj: 10.00–14.00

27 maj: 10.00–18.00
28 maj: 10.00–18.00
29 maj: 10.00–18.00
30 maj: Stängt
31 maj: Stängt
1 juni: Stängt
2 juni: Stängt

3 juni: 10.00–19.00
4 juni: 10.00–19.00
5 juni: 10.00–19.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 10.00–19.00
8 juni: 09.00–15.00
9 juni: Stängt

Adress: Södra Obbolavägen 11, Obbola

26 maj: 10.00–13.00
2 juni: 10.00–13.00

Adress: Yrkesvägen 8, Umeå

22 maj: 10.00–18.00
23 maj: 10.00–18.00
24 maj: 10.00–18.00
25 maj: 10.00–14.00
26 maj: 10.00–14.00

27 maj: 10.00–18.00
28 maj: 10.00–18.00
29 maj: 10.00–18.00
30 maj: 10.00–18.00
31 maj: 10.00–18.00
1 juni: 10.00–14.00
2 juni: 10.00–14.00

3 juni: 10.00–19.00
4 juni: 10.00–19.00
5 juni: 10.00–19.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 10.00–19.00
8 juni: 09.00–15.00
9 juni: 08.00–21.00

Adress: Mariehemsvägen 7M, Umeå

22 maj: 10.00–18.00
23 maj: 10.00–18.00
24 maj: 10.00–18.00
25 maj: 10.00–14.00
26 maj: 10.00–14.00

27 maj: 10.00–18.00
28 maj: 10.00–18.00
29 maj: 10.00–18.00
30 maj: 10.00–18.00
31 maj: 10.00–18.00
1 juni: 10.00–14.00
2 juni: 10.00–14.00

3 juni: 10.00–19.00
4 juni: 10.00–19.00
5 juni: 10.00–19.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 10.00–19.00
8 juni: 09.00–15.00
9 juni: Stängt

Adress: Frejavägen 17, Holmsund

22 maj: 15.00–18.00
23 maj: 15.00–18.00
24 maj: 15.00–18.00
25 maj: Stängt
26 maj: Stängt

27 maj: 14.00–18.00
28 maj: 14.00–18.00
29 maj: 14.00–18.00
30 maj: 14.00–18.00
31 maj: 14.00–18.00
1 juni: 10.00–14.00
2 juni: Stängt

3 juni: 14.00–18.00
4 juni: 14.00–18.00
5 juni: 14.00–18.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 14.00–18.00
8 juni: 10.00–14.00
9 juni: Stängt

Adress: Drottningvägen 7B, Sävar

22 maj: 15.00–18.00
23 maj: 15.00–18.00
24 maj: 15.00–18.00
25 maj: Stängt
26 maj: Stängt

27 maj: 15.00–18.00
28 maj: 15.00–18.00
29 maj: 15.00–18.00
30 maj: 15.00–18.00
31 maj: 15.00–18.00
1 juni: 10.00–14.00
2 juni: Stängt

3 juni: 15.00–18.00
4 juni: 15.00–18.00
5 juni: 15.00–18.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 15.00–18.00
8 juni: 10.00–14.00
9 juni: Stängt

Adress: Sörfors 169, Sörfors

25 maj: 10.00–13.00
1 juni: 10.00–13.00

Adress: Västeråkersvägen 2, Tavelsjö

26 maj: 10.00–13.00
2 juni: 10.00–13.00

Adress: Fiskebyvägen 38D, Täfteå

28 maj: 17.00–19.00
4 juni: 17.00–19.00

Adress: Klintvägen 10, Södra entrén

22 maj: 10.00–18.00
23 maj: 10.00–18.00
24 maj: 10.00–18.00
25 maj: 10.00–14.00
26 maj: 10.00–14.00

27 maj: 10.00–18.00
28 maj: 10.00–18.00
29 maj: 10.00–18.00
30 maj: 10.00–18.00
31 maj: 10.00–18.00
1 juni: 10.00–14.00
2 juni: 10.00–14.00

3 juni: 10.00–18.00
4 juni: 10.00–18.00
5 juni: 10.00–18.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 10.00–18.00
8 juni: 10.00–14.00
9 juni: 10.00-14.00

Adress: Byttgränd 3, Umeå

22 maj–2 juni: Stängt

3 juni: 17.00–19.00
4 juni: 17.00–19.00
5 juni: 17.00–19.00
6 juni: 10.00–14.00
7 juni: 10.00–19.00
8 juni: 10.00–14.00
9 juni: Stängt

Sidan publicerades