Valinformation till politiska partier

Här hittar du information om EU-valet riktat till dig som representerar ett politiskt parti.

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och har det övergripande ansvaret för genomförandet av allmänna val i Umeå kommun. Valnämnden förordnar röstmottagarna som arbetar i valdistrikten samt de som arbetar som röstmottagare i förtidsröstningslokalerna.

Valsedlar

Valnämnden beslutade 2024-02-19 att de partier som deltar i valen men inte har rätt att få sina valsedlar distribuerade till val- och röstningslokaler av valnämnden, får själva komma och lämna sina valsedlar på röstmottagningsstället. Se nedan rutin.

Politisk propaganda

Enligt 8 kap. 3 § i vallagen (2005:837) ska lokaler som används för röstning i samband med allmänna val vara neutrala och fria från politisk propaganda. Det får inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Läs mer i valnämndens protokoll från 2024-02-19.

Valaffischer

Valnämnden är inte involverad i partiernas valaffischering. Politiska partier som önskar sätta upp valaffischer måste följa gällande regelverk för affischering.

Sidan publicerades