Elevenkäten F-6 Mariehemsskolan

Nu är det dags för elever i förskoleklass till årskurs 6 att besvara elevenkäten. Enkäten är en möjlighet för dig att uttrycka dina åsikter anonymt om undervisningen och skolan.

Enkäten kan besvaras fram till onsdag den 9 maj

Sidan publicerades www.umea.se/skolenkat