Elevenkäten F-6

Nu är det dags för elever i förskoleklass till årskurs 6 att besvara elevenkäten. Enkäten är en möjlighet för dig att uttrycka dina åsikter anonymt om undervisningen och skolan.

Enkäten kan besvaras fram till fredag den 15 december

Sidan publicerades www.umea.se/skolenkat