Kvalitetsarbete fritid

Fritid är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Våra kvalitetsdeklarationer talar om vilka politiska uppdrag vi har och hur vi lovar att genomföra det. Varje avdelning har en egen kvalitetsdeklaration att följa.

Fritid, bad

Fritid, drift

Fritid, föreningsbyrån

Fritid, unga

Fritidsaktiviteter, funktionsnedsättningar

Sidan publicerades