Stöd till familjen

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. På dessa sidor kan du läsa om socialtjänstens utbildningar i föräldraskap, familjecentralerna och annat familjestöd.

En del av stödet är öppet för alla och det är bara att besöka verksamheten eller kontakta den för att ta del av stödet, exempelvis familjecentralernas öppna förskola. För annat stöd krävs att en socialsekreterare gör en utredning för att se vilket stöd som passar bäst.

Känner du dig osäker på vilket stöd du/ni behöver? Kontakta socialtjänsten för rådgivning

Mer information

Sidan publicerades