Familjebehandling 0–18 år

Familjebehandlingens uppgift är att tillsammans med familjer hitta vägar till förändring. Genom stöd och hjälp kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen. Familjebehandlingens arbete riktar sig till familjer med barn 0–18 år i behov av stöd och all behandling anpassas efter familjens behov. I familjebehandling finns bred kunskap om barns utveckling och behov samt lång erfarenhet av familjearbete. Familjebehandlarna arbetar även med föräldrautbildning, gruppverksamheter för barn samt annan öppenvårdsverksamhet. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig.

Familjebehandling arbetar på uppdrag av familjen och i nära samarbete med utredande socialsekretare.

Mål med familjebehandling

 • Att med barnets behov i centrum erbjuda familjen stöd som syftar till förändring.
 • Att tillvarata och utveckla familjens egna resurser för att klara av och förbättra sin situation.
 • Att arbeta flexibelt och tillsammans med familjen hitta lösningar utifrån familjens behov.

Ansökan om familjebehandling 0–18 år görs via socialtjänstens mottagningsenhet.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades