Högkostnadsskydd för resa till arbete eller daglig verksamhet

Resor till/från arbete

Om du är beviljad färdtjänst och har en löneanställning som varar minst 3 månader, kan du ansökan ett högkostnadsskydd för resor mellan din bostad och arbetsplatsen. Arbetsplatsens adress kan vara olika vid dagens början och slut. Resor som anställda gör i tjänsten, under arbetsdagen, får inte företas med färdtjänst.

Resor till/från daglig verksamhet

Om du är beviljad färdtjänst och har daglig verksamhet enligt Lag och stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), kan du ansöka om ett högkostnadsskydd för resor mellan din bostadsadress och den dagliga verksamhetens adress.

Ansökan om högkostnadsskydd

Resor till/från arbete:

Sänd in anställningsintyg som beskriver typ av anställning (viss tid eller tills vidare) samt uppgift om arbetsplatsens adress till Tillståndsenheten.

Resor till/från daglig verksamhe:

Fyll i blankett som finns hos enhetschefen på din dagliga verksamhet eller så laddar du ner den här på webbsidan.

Blankett för ansökan om högkostnadsskydd daglig verksamhet , 54.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fungerar högkostnadsskydd

  • Maximalt ingår 44 resor per kalendermånad, till exempel mellan 1 och 31 januari (två enkelresor per dag).
  • Kostnaden motsvarar ett 30-dagars periodkort i kollektivtrafiken för den aktuella sträckan. Du får en faktura på månadskostnaden i efterskott oavsett hur många resor du gjort under månaden. Har du inte rest någon resa alls sänds ingen faktura ut. Inga fakturaavgifter tas ut på dessa resor.
  • Åker du bara ett fåtal resor till/från din arbetsplats kan därför vanliga färdtjänstresor bli billigare för dig. Du betalar då egenavgift till föraren efter varje avslutad resa.
  • Resorna börjar och slutar alltid vid din bostadsadress, däremot kan arbetsplatsens adress vara olika vid arbetsdagens start respektive slut.
  • Har du inte betalat din faktura förlorar du möjligheten att resa inom högkostnadsskyddet tills fakturan är betald. Resor till/från arbetet kan då under tiden genomföras som övriga färdtjänstresor, det vill säga egenavgift betalas i fordonet till föraren efter resans slut.
  • Meddela tillståndsenheten om du flyttar och ändrar bostadsadress under tillståndstiden.

Vill du få mer information om högkostnadsskyddet kontakta Tillståndsenheten för färdtjänst.

Sidan publicerades