Avgift för resa i färdtjänstfordon

Sidan publicerades

Avgiften beror på hur långt du åker. Avgiften följer länets kollektiv­trafiktaxa, med 50 procent tillägg.

  • Betala kontant eller med betalkort.
  • Undvik stora valörer, föraren kan växla maximalt 200 kronor.
  • Du kan också välja att få en faktura månadsvis, mot en extra avgift. Kontakta färdtjänstentreprenören om du önskar det.

Prislista

Prislistan anger avstånd i kilometer och avgiften för vuxna i kronor.

Om du är 19 år eller yngre betalar du halva avgiften.

Prislista från 2024-01-01

0–7 km: 48 kr
8–15 km: 65 kr
16–22 km: 81 kr
23–30 km: 104 kr
31–37 km: 122 kr
38–45 km: 137 kr
46–52 km: 149 kr
53–60 km: 167 kr
61–67 km: 188 kr
68–75 km: 209 kr
76–82 km: 225 kr
83–90 km: 240 kr
91–97 km: 257 kr
98–105 km: 275 kr

 

Busskort för dig som är beviljad färdtjänst

Du som har blivit beviljad färdtjänst får åka kostnads­fritt på busslinjer inom Umeå kommun om du visar ett ”busskort för färdtjänst­berättigad”. Du behöver inget busskort om du bara ska resa i färdtjänstfordon.

Om du vill ha ett busskort beställer du det hos ReseInfo på Vasaplan, Skolgatan 65 A i Umeå. Ta med ditt besluts­meddelande om färdtjänst samt legitimation. Ett ombud ska visa en fullmakt samt din och sin egen legitimation. Maximalt 12 månaders giltighet kan laddas i kortet. Därför är det viktigt att spara beslutsmeddelandet om färdtjänst under hela giltighetstiden.

För mer information om busskortet, mejla fardtjanst@tabussen.nu eller ring 090-70 65 10

Sidan publicerades