Hälso-, sjukvårds-, och rehabiliteringspersonal

På särskilda boenden för vuxna personer med funktionsnedsättningar finns ett hälso- och sjukvårdsteam. Hälso- och sjukvårdsteamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och vid behov dietist. Teamet arbetar utifrån individuella behov av stöd och omsorg genom bedömning, utredning, åtgärd och uppföljning. Målet är att verka för en god, säker vård, rehabilitering samt för att verka hälsofrämjande.

HS-teamet arbetar även med handledning och information till boendehandledare och samarbetar med olika parter i kommun och region samt privata vårdgivare.

Sjuksköterska är tillgänglig dygnet runt medan arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och dietist är tillgänglig alla helgfria vardagar, dagtid.

  • Kontakt

    Hälso-, sjukvårds-, och rehabiliteringspersonal på kommunens boenden för personer med funktionsnedsättning

    För kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal kontakta växeln uppge vem ni söker samt LSS hälso- och sjukvård för att kopplas rätt.

    090-16 10 00
Sidan publicerades