Frågor och svar om Kompiskortet

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Kompiskortet och svarat på dem.

Finns det någon åldersgräns för den medföljande kompisen?

Svar: Nej, det finns ingen åldersgräns. Innehavaren av kortet väljer själv vem som följer med på olika aktiviteter. Det kan vara en vän, släktning eller annat. Däremot kan det finnas åldersgränser hos de olika arrangörerna. Besök deras webbplatser för att kontrollera vad som gäller.

Hur förnyar jag ett Kompiskort som gått ut?

Svar: Kompiskortet har en giltighetstid på tre år. När giltighetstiden gått ut kan du göra en ny ansökan via samma blankett som du fyllde i när du ansökte första gången.

Ansök om Kompiskortet

Behövs kompiskort för att få ta med ledsagare/assistent utan extra kostnad?

Nej, Kompiskortet handlar om att du som har ett Kompiskort ska kunna bjuda med en kompis gratis. Kompiskortet är framtaget utifrån en önskan att tillgängliggöra fritidsutbudet i Umeå ytterligare för personer med LSS-beslut.

Det är ett komplement till de insatser som socialtjänsten erbjuder. Det innebär ingen förändring av det som du och socialtjänsten redan har avtalat när det gäller att ha med sig ledsagare/assistent utan extra kostnad.

Kan en hel personalgrupp (personliga assistenter eller boendepersonal) fotografera sig eller gäller detta kort enbart för de som är kompis/kontaktperson/ledsagare?

Fotograferingen gäller enbart för de som ansökt om Kompiskortet. Kompiskortet kan bara sökas av de som är 12 år eller äldre, bor i Umeå kommun och har ett LSS-beslut. Personliga assistenter, boendepersonal, kontaktpersoner och ledsagare är inte behöriga att söka Kompiskortet. Kompiskortet handlar om att innehavaren av kortet ska kunna bjuda med en kompis gratis. Kompiskortet är ett komplement till de insatser som socialtjänsten erbjuder.

Sidan publicerades