Så fungerar flyktingmottagande

Vad gör kommunen för att hjälpa flyktingar?

Kommunen har ansvar för det inledande mottagandet, stöd och vägledning under den första tiden. Kortfattat har kommunen ansvar för

  • bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • försörjningsstöd vid vissa situationer
  • undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och annan vuxenutbildning (individen ska vara skriven i Umeå kommun och ha uppehållstillstånd)
  • samhällsorientering – att ge kunskap om det svenska samhällslivet och om hur det fungerar
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser från socialtjänsten
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Vuxna

Bosättningslagen innebär att landets alla kommuner ska ta emot den andel flyktingar som Länsstyrelsen i respektive län beslutar. Det beslutade kommuntalet blir känt året innan och som kommun får vi ge förslag på hur den volymen ska fördelas över året. Detta fastställs av Länsstyrelsen och överlämnas sedan till Migrationsverket som genomför anvisningarna till kommunen enligt den beslutade årsplaneringen.

På flyktingmottagningen får vi underlag från Migrationsverket och har sedan två månader på oss att förbereda ankomsten till Umeå för den person eller familj som ska komma.

Etableringstiden är två år och under den tiden har den nyanlända en handläggare på Arbetsmarknads- och integrations­avdelningen som ska fungera som en lots in i det svenska samhället. Vårt arbete bygger mycket på samverkan med många olika aktörer och samhällsfunktioner.

Läs mer om Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Ensamkommande barn

Umeå kommun har sedan 2006 haft mottagande av ensamkommande barn, alltså asylsökande som inte fyllt 18 år vid ankomst till Sverige. Migrationsverket anvisar barn till Umeå enligt ett särskilt fördelningssystem. Utifrån en andel som beror på hur många från målgruppen som söker asyl, varierar antalet som Umeå kommun tar emot.

Eftersom de som anvisas är minderåriga, får de boende med dygnet-runt-insatser. Små barn får plats i familjehem. Kommunens socialtjänst har också hem för vård eller boende (HVB) och stödboende beroende på den unges ålder och mognad, samt utslussverksamhet i lägenhetsboende. Kommunen har ansvar för ensamkommande barn fram till och med vårterminen det år den unge fyller 20 år.

Läs mer om kommunens mottagande av ensamkommande barn

Mer information

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i landet, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (migrationsverket.se)

Sidan publicerades www.umea.se/flyktingmottagande