NCC Brännland

Täkten ligger i Brännland, cirka 10 kilometer nordväst om Umeå. Själva täktområdet ligger cirka 1 kilometer från E12.
Koordinater för bergtäkten är 7092300, 750805 SWEREF 99 TM (nord, öst).

Täkten har varit verksam sedan 1960-talet. Nuvarande tillstånd gäller avbaning, losshållning och krossning av berg. Tillståndet omfattar uttag och förädling av totalt en miljon ton berg till och med 2032-07-31.

Hanterade ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av salvan.

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Varning vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Vill ni ytterligare information kontakta platschefen enligt nedan.

NCC Industry AB
Örjan Lidström
site manager
Lagervägen 100, Umeå
070-207 58 00
orjan.lidstrom@ncc.se

Sidan publicerades