4.3.1 Miljö- och klimatkrav i entreprenader

Krav

Entreprenörs arbete ska genomföras enligt ett dokumenterat miljöledningssystem som motsvarar kraven enligt ISO 14001.

Om inte Miljöplan upprättats av projektör ska entreprenör ansvara för dess upprättande och överlämnande till beställare vid startmöte. Ett systematiskt miljöarbete ska utföras och dokumenteras i miljöplanen. Även möjligheter att följa upp projektets klimatpåverkan ses över vid startmötet. Se avsnitt 2.4 Miljö och klimat.

Krav på material och kemiska produkter ska uppfyllas. Se avsnitt 3.1.3.2 Material samt 3.1.3.3 Kemiska produkter.

Sidan publicerades