Startsida Umeå kommun

Ansökan, söka skola

Ansökan förskoleklass och årskurs 7

Ansökningsperioden till förskoleklass och årskurs 7 är avslutad och e-tjänsten Söka skola stängd.

Mer information om placeringsbesked inför skolstart.

Ansökan till skola efter ansökningsperioden

Ansökan till skola kan nu endast ske via pappersblankett och kommer att hanteras som en bytesansökan.

Se byta skola alla årskurser

Bytesansökan hanteras efter att skolplaceringarna är gjorda och på de eventuella lediga platser som finns på den önskade skolan.

Ditt barn får en skolplacering i förskoleklass och årskurs 7 även utan ansökan

Alla som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 får en skolplacering även om ni som vårdnadshavare inte registrerar några önskemål under sökperioden. Det sker då utifrån beslutade urvalskriterier på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas. Läs om urvalskriterier

Skolskjuts erbjuds till

  • elev i förskoleklass och årskurs 1–3 som har tre kilometer mellan hem och skola
  • elev i årskurs 4–9 som har fyra kilometer mellan hem och skola.

Om ert barn reda går på en skola som har högstadium och vill fortsätta på samma skola behöver ni inte göra en ansökan. Barnet har då en garanterad plats på skolan. Se skolor med placeringsförtur.

Vad händer om vi inte ansöker i tid?

Om ni ansöker efter 20 januari kommer den att hanteras som en Ansökan till/byte av kommunal skola och kommer att behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara och sker i mån av plats.

Ska jag ansöka om fritids samtidigt som jag gör skolansökan?

Nej, du ansöker om fritids när du senare under våren fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Hur gör man om vi ska flytta inom kommunen efter att sökperioden till skola är slut?

Om ni som vårdnadshavare kommer att flytta och kan komplettera er ansökan till skola under sökperioden med framtida hyreskontrakt eller köpekontrakt med barnets nya folkbokföringsadress kan hänsyn tas till det.  

Kan vi ange önskemål om klass, grupp eller lärare i ansökan?

Nej. Ansökan gäller endast önskemål om skola. När eleven är placerad i en skola är det rektor som beslutar om organisering av verksamheten.

Vi har gjort en ansökan och ångrar oss. Vad göra?

Placering på skola sker utifrån önskemål som lämnats under sökperioden i enlighet med gällande urvalskriterier.

Vill du ändra ansökan efter att ansökningsdatumet passerat ska du fylla i Ansökan till/byte av kommunal grundskola. Önskemål som ändras efter att ansökningsdatumet passerat kommer att behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara.

Har vi inte en garanterad plats på den skola där vårt barn redan idag har en del av sin undervisning?

Nej. Om ni vill önska plats på den skolan ska ni göra en ansökan i e-tjänsten Söka skola.

Hur gör man om barnet av medicinska eller andra skäl måste gå på en specifik skola?

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Läs om ansökan om förtur under urvalskriterier.

Hur ansöker vi om uppskjuten skolplikt till förskoleklass?

Läs om uppskjuten skolplikt

Kan barnet tappa sin plats på skola om barnet inte kommer till skolstart?

För att behålla sin placering i kommunal grundskola måste eleven ta platsen i anspråk inom 14 dagar efter det ett hösterminen startat. Det innebär att eleven måste befinna sig på skolan. Om placerad elev varit frånvarande utan giltiga skäl mer än 14 dagar kan platsen erbjudas till annan elev. Den första eleven placeras då på en närområdesskola eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 

Måndag–Fredag klockan 10-12

090-16 66 50

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Maila oss eller ring på vår telefontid ovan.

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2020-05-19

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola