Inflyttare som ska börja skolan

Viktig information innan ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna innan ansökan kan behandlas.
  2. För att en ansökan för en elev som inte är folkbokförd i Umeå kommun ska hanteras på snabbaste sätt, behöver ni bifoga framtida boendekontrakt som visar elevens nya folkbokföringsadress och inflyttningsdatum överensstämmande med önskat startdatum på skola. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn.
  3. Om skolplacering inte kan erbjudas på något av era önskemål, placeras ert barn på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas. Läs mer om skolskjuts.
  4. Om barnet har varit kortare tid än fyra år i Sverige behöver ni göra ansökan till Mottagningsenheten inom kompetenscentrum för flerspråkighet
  5. Du som saknar personnummer eller inte har e-legitimation behöver ansöka på blankett. Detsamma gäller om någon i familjen har skyddade personuppgifter, eller om ditt barn kommer att fortsätta vara folkbokförd i en annan kommun under sin skoltid i Umeå.

Svar på vanliga frågor om ansökan

Här kan du läsa mer om skola i Umeå kommun Länk till annan webbplats.

Barn som ska flytta till Umeå och gå i förskoleklass eller årskurs 7 läsår 2024–2025 har möjlighet att skicka sina önskemål om skolplacering 12-26 februari under förutsättning att man kan bifoga kontrakt som visar på boende i Umeå kommun vid skolstart. Kontakta Pedagogiska placeringsenheten för mer information via ppeskola@umea.se eller 090-16 66 50 vardagar mellan klockan 8.30 och 12.00.

Ordinarie ansökan till läsår 2024–2025 öppnar i början av april. Ansökan kommer att behandlas vid samma datum som ansökningar om skolbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under våren, därefter cirka 2 månader före önskad skolstart.

Ansökningar hanteras löpande så fort både kontrakt och fullständig ansökan inkommit, dock tidigast 2 månader före önskat startdatum.

Sidan publicerades