När du fått besked om skolplacering

När ditt barn fått en ny skolplacering på kommunal skola får du som vårdnadshavare besked via mejl. Därefter påbörjar skolan arbetet med klassplacering och övriga förberedelser för mottagandet av ditt barn. Du som vårdnadshavare får information från ditt barns skola när förberedelserna är klara.

Om ni inte fått plats på önskad skola

Om ditt barn på grund av platsbrist inte fått plats på någon av de skolor ni önskat finns möjlighet att göra en ansökan om skolbyte. Ansökan ska vara signerad av samtliga vårdnadshavare.

Hitta information om skolbyte och viktiga datum

Anmäla förändring av skolgång

Om ni får ändrade förhållanden och inte längre behöver er plats i kommunal skola, behöver ni anmäla ändring av skolgång till kommunen.

Läs mer och gör din anmälan

Att tänka på efter beslut om skolplacering

Ansök eller säg upp fritidshem

Vid behov av fritidshem behöver ansökan nu göras, fritidshem erbjuds på den skola där barnet är skolplacerad. När du gjort en ansökan om fritidshem får du först ett erbjudande som du behöver tacka ja till för att ditt barn blir placerad på fritidshemmet.

Kom ihåg att du själv måste säga upp tidigare fritidsplacering om ditt barn inte behöver fritids på sin nya skola.

Läs mer och ansök eller säg upp plats

Ansöka om skolskjuts

Har du behov av skolskjuts?

Läs mer och ansök om skolskjuts

Ansökan om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning erbjuds från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare.

Läs mer och ansök om modersmålsundervisning

Ansökan om specialkost

Om ditt barn behöver specialkost på den nya skolan/fritidshemmet behöver en ansökan göras. Ansökan som gäller höstterminen ska inte göras förrän den 1 augusti.

Har ditt barn redan specialkost eller anpassad måltid görs en ändringsansökan i formuläret. På sidan finns information om vad som krävs för att få specialkost eller anpassade måltid.

Läs mer och ansök om specialkost eller behovsanpassad måltid

Om barnet saknar giltig frånvaroanmälan vid skolstart förloras skolplaceringen

Kontakta ppeskola@umea.se för vidare instruktioner i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering. Om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, förlorar eleven sin skolplacering och platsen går vidare till en annan elev. Skolplikt gäller i förskoleklass och årskurs 1–9 för alla barn som är folkbokförda i Sverige.

Sidan publicerades www.umea.se/skolplacering