Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Ansökan, söka skola

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola. Ansökan behöver signeras av båda vårdnadshavarna. Om det finns fler sökande än antal lediga platser sker urval enligt kommunens urvalskriterier. Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan.

Du hittar kommunala skolor härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar fristående skolor härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2021 har möjlighet att lämna önskemål om kommunal skola under perioden 7 januari–22 januari 2021. Information kommer i brevlådan till vårdnadshavare som har barn folkbokförda i Umeå kommun.

Även du som har önskemål om fristående skola behöver använda kommunens e-tjänst och meddela dina val i rangordning 1–3. Glöm inte att även göra ansökan direkt till den fristående skolan.

Behöver jag söka skola?

Om du vill lämna önskemål om ditt barns skolplacering ska du skicka in en ansökan. Även du som har skyddade personuppgifter behöver lämna in en ansökan, läs mer under ansökan om förtur nedan.

Om eleven går i årskurs 6 på en skola med högstadium har eleven en garanterad plats vid denna skola och behöver inte lämna in en ansökan. Se skolor med placeringsförtur.

När en elev inte har någon skola i närområdet har eleven en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet.

Ansökan om förtur till en specifik skola eller ansökan till musikklass eller resursklass årskurs 7

Ansökan ska göras senast 27 november 2020. Se länkar till ansökan här nedan. Du som får din förtidsansökan beviljad ska inte skicka in en ansökan om skola under sökperioden 7 – 22 januari.

Ansökan till övriga årskurser öppnar i början av mars 2021.

Skolbyte under innevarande läsår 2020–2021

Observera att bytestjänsten är stängd på grund av skolval 5-25 januari.

Skolbyte kan göras vid fastställda tidpunkter. Observera att ansökan inte kan ångras när sista ansökningsdatum har passerat för den aktuella placeringsomgången. Om ni vill återta er ansökan ska blanketten Återta ansökan skickas in.

Du som vill byta skola på grund av flytt till kommunen eller inom kommunen ska ange önskat startdatum vid ansökan samt komplettera ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum, kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn.

Mejla kontraktet till: ppe@umea.se senast sista ansökningsdatum för aktuell placeringsomgång.

I förskoleklass, årskurs 1 och 7

Följande datum finns möjlighet att byta skola under vårterminen.

Startdatum

Sista ansökningsdatum

Placeringsbesked

13 januari

30 november

2–4 december

15 februari

1 februari

3–5 februari

12 april

22 mars

24–26 mars

I övriga årskurser

Ansökan om skolbyte i övriga årskurser hanteras löpande.

Om din ansökan inte beviljas

Om din ansökan till skolbyte inte blir beviljad så kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutat. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in.

Problem att registrera ansökan?

Vill du ändra dina kontaktuppgifter när du gör din ansökan med e-legitimation och får problem att skicka in? Börja med att uppdatera dina kontaktuppgifter på denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå därefter till Ansökan. Om du fortfarande då har problem att skicka in ansökan med e-legitimation, gör ansökan på blankett istället.

Driftinformation

Upplever du problem i e-tjänsterna eller åtkomst till dessa? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp.öppnas i nytt fönster

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller e-legitimation ska ansöka på blankett.

Svar på vanliga frågor

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ansöker om skola via Mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet. Mer information gällande nyanlända barn och elever.

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Läs om ansökan om förtur under urvalskriterier.

Om ditt barn går på en skola som bara har upp till årskurs 2, 3 eller 5 och saknar årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du istället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan.

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola, skriv ut och skicka in denna blankett till Pedagogiska placeringsenheten.

Observera att efter sista ansökningsdatum kan ansökan om skolbyte inte ångras.

Om ni av någon anledning inte kommer att behöva någon plats i kommunal skola, behöver ni informera kommunen om vart ert barn kommer att ha sin skolgång. Läs mer på sidan Om elev inte ska gå kommunal skolaöppnas i nytt fönster

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola. Läs om beslutade urvalskriterier

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå vidare till en annan elev.

Kom ihåg att avanmäla din skolplacering genom att kontakta ppe@umea.se i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Du kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

 • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
 • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9

Läs mer om skolskjuts

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Umeå kommun. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att ni måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

 • Kontakt

  Pedagogiska placeringsenheten grundskolan

  090-16 66 50 ppe@umea.se

  Postadress

  Pedagogiska placeringsenheten
  Umeå kommun
  901 84 Umeå

  Telefontid: måndag–fredag klockan 10.00–12.00

Sidan publicerades