Byte av skola

Ansökan om skolbyte kan göras vid fastställda tidpunkter, se tider för respektive läsår här nedan.

Viktig information innan ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna före ansökningstidens utgång.
  2. Ett skolbyte kan inte ångras. Ni kan dra tillbaka er ansökan fram till sista ansökningsdagen genom att skicka in blanketten Återta ansökan , 926.7 kB, öppnas i nytt fönster..
  3. Du som vill byta skola på grund av flytt inom kommunen bifogar framtida boendekontrakt som visar elevens nya folkbokföringsadress och inflyttningsdatum överensstämmande med önskat skolbytesdatum i din ansökan. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Du som ansöker på blankett skickar kontraktet tillsammans med ansökningsblanketten till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om du har frågor, via mejl: ppeskola@umea.se eller på telefon 090-16 66 50 knappval 2 under våra telefontider.
  4. Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in.
  5. Du som saknar personnummer eller inte har e-legitimation behöver ansöka på blankett. Detsamma gäller om någon i familjen har skyddade personuppgifter .

Svar på vanliga frågor om ansökan

Alla bytestillfällen för läsåret 2023–2024 har passerat och det är inte längre möjligt att ansöka om skolbyte detta läsår i e-tjänsten. Ansökan om byte på grund av flytt hänvisas till blankett.

Ansökan till läsår 2024–2025 öppnar 2 april. Observera att en ny skolplacering inte kan ångras. Vill man gå på en annan skola än den man har fått måste man lämna in en ny ansökan till nästa sökbara startdatum. Du som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 läsår 2024–2025 har möjlighet att lämna in önskemål redan 12–26 februari, se Önska skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Datum för ansökan till förskoleklass och grundskola läsåret 2024–2025

Startdatum

Sista ansökningsdag

Hantering och beslut

19 augusti

15 april

16–23 april

19 augusti

27 maj

28 maj – 4 juni

19 augusti

5 augusti

6–13 augusti

13 september

2 september

3–10 september

4 november

14 oktober

15–22 oktober

8 januari

2 december

3–10 december

 

Anmäla förändring av skolgång

Har ni sökt och fått plats på fristående skola i kommunen, skola i annan kommun/land eller i en specialskola behöver ni anmäla förändringen av skolgång till kommunen. Läs mer och hitta blanketter här:

Skyldigheter vid förändring av skolgång

Sidan publicerades