Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7

Besluten om skolplacering är nu klara

Nu kan du logga in i vårdnadshavarportalen och se skolplacering för ditt barn. Det är nu dags att ansöka till eller säga upp fritidshemsplats, ansöka om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende och ansöka om modersmålsundervisning. Det är bra att göra det i god tid innan skolstart, se samlad information. Om du har frågor om ditt barns beslut kan du kontakta PPE, ppeskola@umea.se eller 090-16 66 50 mellan 13 och 16 to 21 mars samt dagligen 8.30-12

Om ditt barn flyttar inom kommunen eller på grund av platsbrist inte fått plats på en skola ni önskat, finns möjlighet att göra en ansökan om skolbyte från 2 april. Se skolbytesdatum och gör din ansökan på sidan Byte av skola.

Ej behov av skolplacering

Om ert barn inte behöver någon plats i grundskola i Umeå kommun nästa läsår behöver ni anmäla detta till kommunen på särskild blankett, se skyldigheter vid förändring av skolgång

Sidan publicerades