illustration på cyklist

Trafikregler för cyklister

Din cykel är ett fordon, du har därmed skyldighet att följa vägmärken på samma sätt som en bilist.
Här är de viktigaste vägmärkena för dig som är cyklist:

Här får du cykla

flera vägmärken

Här får du inte cykla

två vägmärken

Gemensam gång- och cykelbana

På en gemensam gång- och cykelbana ska du som cyklist cykla på höger sida i färdriktningen.

vägmärke
ritad bild av gående och cyklister

Delad/separerad gång- och cykelbana

På en delad/separerad gång- och cykelbana ska du som cyklist cykla på höger sida i färdriktningen på din del av banan. Gång- och cykelbanan är separerad med vägmarkering och illustrationer som visar var du ska cykla.

vägmärke
ritad bild av gående och cyklister

Gångbana/trottoar

På en gångbana/trottoar får du inte cykla. Undantag finns för barn till och med det år de fyller åtta år. Om det inte finns någon skylt som visar att det är en gång-och cykelbana så är det sannolikt en trottoar/gångbana.

Cykelpassage

På en cykelpassage har du som cyklist väjningsplikt. Stanna i god tid och ta hänsyn till fordon som närmar sig. Du får cykla om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelöverfart och cykelpassage

Cykelöverfart

Vid en cykelöverfart har korsande trafik, bilisterna, väjningsplikt. Du som cyklist och förare av moped klass II ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten.

Cykelöverfart och cykelpassage

vägmärke

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor.

Bilar, mopeder och cyklar får inte köras fortare än gångfart, och föraren har alltid väjningsplikt mot gående.

vägmärke
ritad bild av gångfartsområde

Västra kyrkogatan mellan Nygatan och Skolgatan, är Umeås första gångfartsområde.

Gågatan, trafik

På gågatan rör vi oss i promenadtakt, oavsett om du går, cyklar eller kör varutransport.

Läs mer om Gågatas trafikregler

Signaler för cyklister

Här ser du de vanligaste signalerna som cyklister använder för att berätta för varandra vad de tänker göra.

ritad bild av cyklister som gör olika tecken

Illustrationerna är framtagna av Malmö stad och Testbedstudio.

Cykelparkeringar

Läs mer om var du kan parkera din cykel

Håll ögonkontakt och visa hänsyn

Ingen är tankeläsare. Ögonkontakt och hänsyn kan i de flesta fall leda till att vi undviker olyckor.

  • Håll koll på dina medtrafikanter och se dig alltid för när du cyklar över en väg eller övergångsställe. Kom ihåg att bilisten har väjningsplikt för gående på ett övergångsställe men detta gäller inte dig som cyklist så kliv av cykeln och gå över om det kommer en bil.
  • På samma sätt som att en bilist eller gående inte får köra eller gå på cykelbanan får inte du cykla på en trottoar eller gångbana. Undantag finns för barn till och med det år de fyller åtta år.
  • Anpassa hastigheten till situationen, där det rör sig mycket folk är det troligare att allt flyter smidigt om vi visar hänsyn till varandra.
  • När du svänger eller tvärbromsar kan det lätt hända en olycka, var därför uppmärksam och signalera med din arm när du byter färdriktning.
fyra små symboler
Sidan publicerades