orangea och gröna fält på en karta över centrum

Kartan visar vilka delar som är gågata (orange markering) och vilka delar som är gågata men även har fordonstrafik förbjuden vissa tider (grön markering).

Trafik på gågatan

På gågatan rör vi oss i promenadtakt. Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan.

På gågatan i centrala Umeå är det under vissa tider förbud mot fordonstrafik. Något som är viktigt att komma ihåg är att cykeln också är ett fordon. Tekniska nämnden har beslutat vilken del av gågatan som ska ha förbud för fordonstrafik.

Ögonkontakt, hänsyn och samspel gäller alltid

Oavsett hur du tar dig fram hjälper ögonkontakt, hänsyn och samspel oss att färdas säkert. Grunden för ett bra samspel i trafiken är koll på reglerna. När vi har koll ser vi våra medtrafikanter och agerar tillsammans med dem. Oavsett om vi går, cyklar eller kör bil.

Detta gäller på gågatan

Kartan ovan visar vilka regler som gäller och var de gäller. De delar med orange markering är gågata, till exempel Renmarkstorget och delar av Rådhusesplanaden. De delar med grön markering är gågata med fordonstrafik förbjuden vissa tider, till exempel Rådhustorget.

Mellan Renmarkstorget och Vasagatan är fordonstrafik förbjuden vardagar klockan 10–18 och lördagar klockan 10–15. Cykeln är också ett fordon så mellan dessa tider ska du gå och leda din cykel.

På gågatan får både gående, cyklister och motordrivna fordon röra sig, men kom ihåg att gående alltid har företräde. Här sker allt i gångfart samt med ögonkontakt, hänsyn och samspel i fokus.

Gågata

Fotgängare: Gå i din egen takt. Du har företräde på gågatan.

Cyklist: Cykla i gångfart. Du ska lämna företräde åt gående.

Varutransport: Kör i gångfart och lämna företräde åt gående.

vägmärke

Gågata med fordonstrafik förbjuden

Fotgängare: Gå i din egen takt. Du har företräde på gågatan.

Cyklist: Du ska leda din cykel vardagar klockan 10–18 och lördagar klockan 10–15.

Varutransport: Dessa ska ske före klockan 10 eller efter klockan 18.

vägmärke

Gågata upphör

Gågatan upphör vid detta vägmärke.

vägmärke
Sidan publicerades www.umea.se/gagatan