Datumparkering

Datumparkeringsförbud förekommer både på sträcka samt inom område. Där datumparkering gäller är det förbjudet att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Datumparkering kan vara reglerad till att endast gälla under viss tid, vilket då framgår av ett tilläggsmärke som anger start- och sluttid för förbudet. Tiden för ett datumparkeringsförbud kan variera beroende på vart du befinner dig. Det är alltid uppsatta vägmärken som gäller.


Märken vid datumparkeringsförbud

Vänster: Datumparkeringsförbud på sträcka. Förbudet upphör efter nästa korsning.

Mitten: Datumparkeringsförbud inom område. Förbudet upphör efter slutmärke.

Höger: Slutmärke för datumparkeringsförbud inom område.

Datumparkering kan vara reglerad till att endast gälla under viss tid, vilket då framgår av ett tilläggsmärke som anger start- och sluttid för förbudet. Tiden för ett datumparkeringsförbud kan variera beroende på var du befinner dig. Det är alltid uppsatta vägmärken som gäller och du som fordonsförare ansvarar för att uppmärksamma dessa.

Exempel på skyltning och när det är tillåtet att parkera

Exempel: Du kommer till detta område klockan 20.00, 19 oktober, och vill parkera till nästa morgon. Eftersom det från och med klockan 00.00 blir ett nytt dygn med jämnt datum, ska du parkera på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Vänster: Datumparkeringsförbud inom område börjar. Skylten är placerad vid infart till området och förbudet upphör efter slutmärke. Tilläggstavlan anger under vilken tid förbudet gäller.

Höger: Slutmärke för datumparkeringsförbud inom område. Skylten placeras vid utfart från området.

Sidan publicerades