Förbered dig för vintertrafiken

Vintern kommer ju varje år med vad den innebär av besvärliga förhållanden för trafikanter. Men den kan upplevas mindre problematisk om man vet hur kommunen arbetar och om man förbereder sig själv på de sätt man kan. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för en trafiksäker och framkomlig vinter.

Använd prioriterade gator och gång- och cykelvägar

Det kan vara klokt att ta reda på var dessa prioriterade stråk går, om de kan vara användbara för dig och hur du enklast tar sig fram till dem. Det kan absolut underlätta, till exempel vid arbetsresor.

Prioriterade gång- och cykelvägar och gator

Titta i snödagboken

Som trafikant kan man förbereda sig, och kanske slippa ringa telefonsamtal till kommunen, genom att ta del av uppdaterad information om var, hur och när arbetet med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning pågår. Den kallas Snödagboken och uppdateras av arbetsledaren för snöröjningsteamet.

Snödagboken

Ha rätt utrustning i trafiken

Alla kan bidra till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att byta till vinterdäck på både cykel och bil i god tid, använda cykelhjälm, ha bra skor med riktiga sulor, använda broddar, lägga isskrapan i bilen.

Ta ditt ansvar som fastighetsägare

Kommunen råder fastighetsägare att märka upp staket och häckar samt klippa träd och buskar inför vintern. Dels för att undvika snöröjningsskador på din egendom, men också för säkerhetens skull. Man bör skaffa sand för att sanda trottoarer och fastighetsinfarter. Varje år erbjuder kommunen fastighetsägare att hämta gratis sand inför vintern.

Råd till fastighetsägare

Klipp dina träd och buskar

Gratis smågrus

Mer information

Kontakt och felanmälan

Sidan publicerades