hus, staket, trottoar, träd, stavgångare

Framkomlighet kring fastigheter

Vi har alla har ett gemensamt ansvar för att hålla gator samt gång- och cykelbanor rena. Kommunen tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän platsmark, medan du som fastighetsägare ansvarar för gångbanan utanför din fastighet, året om.

Du som har en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon, tänk på att hålla den fri hela året. Under vintertid ska den hållas plogad.

I foldern "Ditt ansvar som fastighetsägare" beskriver vi vad du ska tänka på när det gäller renhållning och snöröjning. Vi informerar också om ditt ansvar för att hålla sikten fri från växtlighet för att öka säkerheten för gående och andra trafikanter. Med din hjälp kan vi förhindra att olyckor sker och göra Umeå till en trivsammare stad.

Barmarksrenhållning

Det är fastighetsägarens ansvar att:

 • sopa och ta bort smuts och sand
 • föra bort skräp och föremål
 • ta bort ogräs
 • klippa träd och buskar.

Vinterrenhållning

När snön börjar falla är det viktigt med bra snöröjning. Det är ditt ansvar att se till att området kring din fastighet är säkert och framkomligt. Snö och is på fel ställe kan orsaka stora skador.

Gångbanan ska vara säker och halkfri

Du som fastighetsägare ska se till att trottoar och gångbana utanför ditt hus är säker och halkfri. Du har även ansvar för trottoarer som kommunen har använt som snöupplag när snön tinat bort. De trottoarer som kommunen snöröjer, halkbekämpar eller använder som snöupplag är kommunens ansvar, till exempel längs med Kungsgatan Öst på stan.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att snarast:

 • avlägsna snö och is som orsakar problem
 • forsla bort snö och is som lagts på allmän plats
 • sanda gångbanorna eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.

Tänk också på att i ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför lite extra koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om fastighetsägarens ansvar, är du välkommen att kontakta

 • Gator och parker
  090-16 10 00
 • Brandförsvar och säkerhet
  090-16 22 02
Sidan publicerades