Traktor sopar sand, träd, hus

Sandupptagning, sopning

När vintern börjar lida mot sitt slut är det dags att börja sopa upp sand och grus som spridits mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Sandupptagningen startar i början på april, beroende på väderleken, och normalt beräknas arbetet att vara klart i slutet av maj.

Tidplan

När tidplanen för sandsopningen är publicerad för året kan du titta i den för att se när ditt bostadsområde blir sopat. Tidplanen är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter.

Tidplan sandsopning 2022 , 80.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Så går det till

Gator, gång- och cykelvägar grovsopas så fort de tills största del är fria från snö och is. Sandupptagningen genomförs för att minska problem med rullgrus och damm. Arbetet fortsätter sedan områdesvis och sammanlagt sopar vi upp sand på 43 mil gator och 26 mil gång- och cykelvägar. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som också ska sopas rena från sand.

Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den egna kommunala verksamheten arbetar på delarna söder om Umeå älven, Teg, Röbäck och Hörnefors.

Underlätta arbetet

  • Klipp grenar och växter som sticker ut över trottoaren från din tomt, så det går att komma fram med maskiner.
  • Undvik att parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden.
  • Parkera inte cyklar på trottoarer längs husfasader.
  • Ställ inte ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.
Sidan publicerades www.umea.se/sandupptagning