Foodtrucks

Umeå kommun har infört ett system för foodtrucks, som gör det möjligt att hyra plats av kommunen för en snabbmats­bil, så kallad foodtruck. Konceptet foodtruck innebär en ambulerande restaurang med försäljning som endast tillfälligt tar offentlig plats i anspråk.

Om du är intresserad av att vara med och servera mat till Umeåborna är du välkommen att höra av dig.

Sök tillstånd

Om du är intresserad av att vara med och servera mat till Umeborna kan du söka tillstånd på www.umea.se/hyramark Länk till annan webbplats. eller www.polisen.se/tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs riktlinjerna för utförligare regler kring bilen och hur du ansöker om tillstånd , 127.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Tillståndet gäller från det datum du fått det beviljat och ett år i taget. I urvalsprocessen kommer varierat utbud att vara i fokus. Tillstånden kommer därför att prioriteras utifrån, så långt det är möjligt, att alla bilarna har olika matkoncept.

Många platser att välja på - bokning krävs

För den som har tillstånd kommer det att finnas 16 bokningsbara platser att välja på. De kommer att vara väl spridda i främst Umeå centrum, men även vid andra folkintensiva platser. Platser kan förändras under tidens gång, till exempel beroende på önskemål från tillståndshavare eller närboende, på grund av förändrad trafiksituation eller ombyggnation. Vintertid kommer vissa platser att utgå då de inte kommer att snöröjas samt användas som snöupplag. I övrigt hoppas vi på ett samspel då snöröjning eller gaturenhållning behöver utföras på tider då foodtrucks har tillstånd.

Karta med blå stjärnor som visar var det finns foodtrucksplatserFörstora bilden

Klicka på kartan för att förstora den.

Bokning

Bokning av plats sker via mail, gatorochparker@umea.se.

Bokning kan göras för en vecka i taget och max två dagar på samma ställe.

Avgift

En avgift debiteras tillståndshavaren enligt taxa 2, vilket innebär 8052 kronor per år (2023, indexuppräkning görs varje år). Avgiften är baserad på sex månaders hyra eftersom en del platser utgår under vinterhalvåret. Möjlighet finns att använda vissa platser även under vintern.

Konceptet foodtrucks

Det är tekniska nämnden som fattat beslut om att införa ett system för foodtrucks i Umeå kommun, som gör det möjligt att hyra plats av kommunen för en snabbmatsbil, så kallad foodtruck. Konceptet foodtruck innebär en ambulerande restaurang med försäljning som endast tillfälligt tar offentlig plats i anspråk. Fordonet ska vara anpassat för att servera mat till förbipasserande. Bilen ska vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på max 3,5 ton.

Sidan publicerades www.umea.se/foodtrucks