Övriga tillstånd

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/skyltsättning kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata.

Trafikanordningsplan

Försäljning och servering av livsmedel

Miljö- och hälsoskydd ger tillstånd till (tillfällig och permanent) försäljning och servering av livsmedel.

Regler för livsmedelshantering

Byggnationer, tält, scener

Du kan behöva bygglov för olika typer av byggnationer, exempelvis tält och scener.

När det krävs bygglov och hur du söker det

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd, Tillståndsenheten ger tillstånd för servering av alkohol. Innan Miljö- och hälsoskydd fattar beslut ska följande instanser ha beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.

  • Polisen
  • Skatteverket
  • Brandförsvar och säkerhet
  • Miljö- och hälsoskydd: livsmedel och hälsoskydd

Vad som gäller för serveringstillstånd

Mer information

Tillfälliga torgplatser
För tillfälliga torgplatser kontaktar du gatorochparker@umea.se

Sidan publicerades