Tidsbegränsat bygglov för serveringsbyggnad

För att uppföra en uteservering som avviker från riktlinjerna eller en serveringsbyggnad så krävs bygglov. Bygglov kan ges som tidsbegränsat bygglov eller säsongsbygglov.

 

Så här går en ansökan till tidsbegränsat bygglov till:

Flödesschema ansökan tidsbegränsat bygglovFörstora bilden

Ansökan tidsbegränsat bygglov. Klicka för större bild.

Råd och riktlinjer

  • Förutom bygglov för serveringsbyggnad krävs markupplåtelse. Detta ansöks via polisen Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.
  • Bygglov och markupplåtelse kan sökas parallellt
  • Läs igenom krav och riktlinjer noggrant, så att ansökan är komplett och att föreslagen utformning följer föreskrivna principer
  • För kompletta ansökningar som skickats in senast 31 januari kommer beslut att meddelas senast 31 mars. Vid osäkerhet, kontakta bygglovsavdelningen för dialog i god tid innan sista ansökningsdag.
Sidan publicerades