uteservering, sol, gata, människor som går

Uteservering

Det är Polisen som utfärdar tillstånd för uteservering. Umeå kommun är en remissinstans som yttrar sig utifrån framkomlighetsaspekt, brandsäkerhet och ur omgivningssynpunkt. Utgångspunkten är de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

I undantagsfall kan uteserveringar tillåtas under hela året. Upplåten yta ska ha direkt anknytning till restaurangen. Avsteg från denna princip kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig. Generellt ska ytan inramas och minsta fria gångbanebredd ska vara 2 meter. I regel är uteserveringar bygglovspliktiga.

Råd och riktlinjer

För att underlätta för den som vill ansöka om att ha uteservering har gällande regler sammanställts i en broschyr. I den finns också råd och riktlinjer för utformning av uteserveringar. De innebär bland annat att:

  • Serveringen ska vara inramad.
  • Det är förbjudet att förankra staket och dylikt i marken, t ex borra eller fästa på annat sätt.
  • Uteservering tillhör gatuplanet och ska utformas utan upphöjda trädäck. Utformning med trädäck kan tillstyrkas i särskilda fall, men då krävs bygglov.
  • Dominerande reklam tillåts ej på markiser/parasoller.

Ansök i god tid

Minst tre månader i förväg rekommenderas.

Ladda ner

Läs mer om tillstånd och regler för uteserveringar i Umeå kommun.

Information och riktlinjer för ansökan och utformning

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats.pdf

Mer information

Sidan publicerades