Parkeringsförbudsområde

Parkeringsförbud förekommer både på sträcka samt inom område. Där parkeringsförbud gäller är det endast tillåtet att parkera på anvisade platser, det vill säga där skyltning visar att det är tillåtet.

Märken för parkeringsförbudsområde


Vänster: Parkeringsförbud på sträcka. Förbudet upphör efter nästa korsning.

Mitten: Parkeringsförbud inom område börjar. Skylten är placerad vid infart till området och förbudet upphör efter slutmärke.

Höger: Slutmärke för parkeringsförbud inom område. Skylten är placerad vid utfart från området.

Parkeringsförbudsområden kan kompletteras med datumparkering på sträcka. Det är då tillåtet att parkera på dessa anvisade platser utifrån vad skyltningen för datumparkering anger.

Märken som anger när du får parkera inom ett parkeringsförbudsområde

Exempel: Du kommer till denna parkering klockan 20.00 den 19 oktober och vill parkera till nästa morgon. Parkering är då tillåten eftersom det från och med klockan 00.00 blir ett nytt dygn med jämnt datum.

 • Bakom denna skylt är det under viss tid tillåtet att parkera. Bestämmelsen gäller till nästa korsning eller till den plats där skyltning visar att den upphör.
 • Tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon under dagar med udda datum, klockan 00.00–08.00.

Exempel: Du kommer till denna parkering klockan 20.00 den 19 oktober och vill parkera till nästa morgon. Parkering är då förbjuden från och med klockan 00.00 eftersom det blir ett nytt dygn med jämnt datum.

 • Bakom denna skylt är det under viss tid tillåtet att parkera. Bestämmelsen gäller till nästa korsning eller till den plats där skyltningen visar att den upphör.
 • Tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon här under dagar med jämnt datum, klockan 00.00–08.00.
 • Här upphör bestämmelserna och därmed tillåtelsen att parkera.
 • Den nedåtriktade pilen betyder att det som anges ovanför pilen slutar att gälla. Efter märket gäller parkeringsförbud om du befinner dig i ett område med parkeringsförbud.
 • Bakom denna skylt är det under viss tid tillåtet att parkera. Bestämmelsen gäller till nästa korsning eller till den plats där skyltningen visar att den upphör.
 • Den övre tilläggstavlan betyder att det under vardagar klockan 09.00–19.00 och under dag före helgdag klockan 09.00–17.00 är tillåtet att parkera – om avgift erlagts. Övrig tid gäller avgiftsfri parkering.
 • Den nedre tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon här dagar med udda datum klockan 00.00–08.00.
 • Bakom denna skylt är det tillåtet att parkera. Bestämmelsen gäller till nästa korsning eller till den plats där skyltning visar att den upphör.
 • Tilläggstavlan betyder att du maximalt får parkera 2 timmar i följd. Denna tidsbegränsning gäller alla dagar, dygnet runt.
 • Bakom denna skylt är det under viss tid tillåtet att parkera. Bestämmelsen gäller till nästa korsning eller till den plats där skyltning visar att den upphör.
 • Den övre tilläggstavlan betyder att det under vardagar klockan 09.00–19.00 och under dag före helgdag, klockan 09.00–17.00 är tillåtet att parkera högst 3 timmar i följd. Övrig tid är det fri parkering.
 • Den nedre tilläggstavlan betyder att det är förbjudet att parkera fordon här under dagar med jämna datum klockan 00.00–08.00.
Sidan publicerades