För yrkesverksamma konstnärer

Samarbete med Umeå konsthall

Årligen presenteras 3-4 utställningar i Umeå konsthall. Vi bjuder in konstnärer till samarbeten men är också öppna för förslag på utställningar/samarbetsprojekt med olika typer av aktörer. Projekten kan vara av både tillfällig och långsiktig karaktär.

Är du yrkesverksam konstnär*, kurator eller annan aktör inom konstområdet, exempelvis en institution eller förening och har samarbetsidéer, kontakta oss.

Utställningsrummet är 130 kvadratmeter stort och placerat på plan 3 i kulturhuset Väven.

Intresseanmälan

Formulera en kortare sammanfattning av idéen, såsom utställning, konstprojekt eller liknande. Bifoga CV och referensmaterial i bild. Skicka in anmälningen via e-post: umeakonsthall@umea.se

Vi tar emot dem löpande. Om vi ser möjligheter till att gå vidare med ett förslag så kontaktar vi initiativtagaren.

Ersättning

Vi följer Mu-avtalets riktlinjer för ersättning. MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar.

* Yrkesverksam konstnär definieras enligt Konstnärernas riksorganisation (KRO)

Sidan publicerades