Kommande utställningar i Umeå konsthall

Foto: Micael Norberg

Micael Norberg

Anteckningar från Benidorm

14 oktober 2023 - 21 januari 2024

En personlig berättelse från soffhörnet om mig själv, om drömmar, att glömma, att minnas, om det som det som gör ont, min pappa, Sylvia Plath, Benidorm och att förlora.


Om konstnären
Micael Norberg utforskar i sitt konstnärliga arbete ämnen nära sin person. På gränsen mellan det personliga och privata. Hans arbete och metoder skulle kunna ses som dokumentära. Det man möter som betraktare är rester och kvarlämnade spår av möten, fysiska upplevelser och processer. Han dokumenterar dessa händelser genom foto, text och video. De är ofta metaforer och beskrivningar som kan tolkas och förstås på mer än en nivå.

Micael Norberg är bildkonstnär och utbildad vid Konsthögskolan i Trondheim, Norge, Koninklijke Academie van Beeldende Kunst i Den Haag, Holland och Konsthögskolan i Umeå, Sverige i början av 90-talet. Micael Norberg är verksam och bosatt i Umeå.

Sidan publicerades