Pågående utställning i Umeå konsthall

Hej konsten!
– Konstinköp under 10 år

1 juni - 22 september 2024
Vernissage 1 juni, klockan 13.00.


Please, scroll down for an English version.
Umeå konsthall firar 10 år under 2024! Det gör vi genom att ge dig som besökare möjlighet att uppleva ett urval av all den konst som berikat Umeå kommuns konstsamling under dessa år. Verken får tillfälligt lämna sina placeringar ute i kommunen och flytta in i konsthallen. Välkommen att säga hej till konsten!

Umeå kommuns konstsamling är till för alla som bor eller vistas i kommunen. Idag består samlingen av cirka 11 000 konstverk som är placerade utomhus och i olika kommunala verksamheter. Varje år köps det in nya verk av nutida yrkesverksamma konstnärer. I denna jubileumsutställning kan du se ett axplock av inköp gjorda under de senaste tio åren. Urvalet speglar en viktig del av den kommunala konstverksamhetens uppdrag; att skapa en så mångfacetterad samling som möjligt. Här finns en bredd av olika tekniker, uttryck och konstnärskap. I allas konstsamling behövs alla sorters konst.

Konst i vår närmiljö möter oss i vardagen, oavsett vilka vi är och hur våra liv ser ut. Konst kan beröra och utmana oss på olika sätt. Den kan inspirera en person och reta en annan. Konsten har förmåga att skapa perspektiv, reflektion och starta samtal. Den kan också skapa identitet och karaktär åt en plats och ibland bli ett landmärke. Att ge utrymme för konsten i de gemensamma rummen gör att den blir tillgänglig för fler. Därav kommer hela idén om en offentligt finansierad konst. Välkommen att säga hej till konsten!

Jubileumsutställningen är en del av Umeå konsthalls och Vävens 10 års firande under 2024.

 

Hello Art!
– 10 years of Art Purchased

1 June–22 September, 2024
Umeå konsthall, Väven

In this jubilee exhibition, we feature a selection of artworks that have been bought for Umeå municipality’s art collection in the past ten years. The selection reflects an important part of our mission: to create a multi-facetted art collection available for everyone who lives or spends time in Umeå municipality. It features a multitude of techniques, expressions, and artistic practices. An art collection for everyone needs to feature all kinds of art. The collection consists of about 11 000 pieces of art that are placed outdoors and in different municipal buildings. Every year, new works are purchased from contemporary professional artists both national and international.

Art in our surroundings is a part of our everyday life, no matter who we are or how we live our lives. Art can affect and challenge us in different ways. It can inspire one person and annoy another. It has the ability to provide perspective, make you reflect and be a conversation starter. That is the idea behind publicly financed art. Art can also lend identity and character to a place, and sometimes become a landmark. Giving art a place in public makes it available to more people. Come on in and say hello to the art!

This jubilee exhibition is a part of Umeå konsthall’s and Väven’s ten-year anniversary. It is produced by Umeå municipal art department.

 

Sidan publicerades