Nyhetsarkiv

 • Tyck till om kommunens landsbygdsprogram

  Ett reviderat program för hållbar landsbygdsutveckling går nu ut på remiss. Det omfattar initiativ som behöver tas för att stärka kommunens landsbygdsmål. Du är...
 • Malmvägen öppnar för trafik

  Under fredag eftermiddag 1 december öppnar Malmvägen för trafik. Vägen har förlängts från Carlslid till Tomtebovägen genom skogen där det nya området Carlslund...
 • Färre födda påverkar befolkningsutvecklingen

  Befolkningen i kommunen har ökat med 1 092 personer under tredje kvartalet 2023, totalt 775 invånare sedan årsskiftet. Vi är nu 133 010 invånare i Umeå visar si...
 • Sök kommunens landsbygdsstöd

  Passa på att söka Umeå kommuns landsbygdsstöd innan 10 december om du vill vara säker på att ansökan handläggs innan jul. Stödet underlättar och stöttar lokala...
 • Detaljplan för Tomtebo strand godkänd

  Mellan Nydalasjön och universitetsområdet i Umeå planeras en stadsdel med nytänkande och hållbarhet i fokus. Här skapas plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvad...
 • Nydala konstsnöspår är öppet

  Från och med lördag 18 november är konstsnöspåret på Nydala öppet för skidåkning. Sparad snö har körts ut och hela slingan på 2,1 km är preparerad utan snökanon...
 • Så förebygger vi självmord tillsammans

  Det sker mycket gemensamt arbete i Västerbotten för att förhindra självmord. Umeå kommun jobbar aktivt för att stärka psykisk hälsa tillsammans med andra kommun...
 • Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

  I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärk...
 • Film om 400 års engagemang fick pris

  Publishingpriset 2023 i kategorin "filmer som marknadsför besöksmål och evenemang" gick till den i folkmun så kallade ”tjafsfilmen” om Umeå. Filmen är en lek me...
 • Utställning för framtiden längs Vindelälven

  Vad händer när konst, kreativitet och miljöengagemang möts? Föreningen Kultur och människa har med hjälp av kommunens landsbygdsstöd skapat en mobil utställning...
 • Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

  I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärk...
 • Ny e-tjänst ska underlätta att söka bygglov

  Bygglov lanserar nya e-tjänster för dig som ska ansöka om lov eller göra en anmälan. Om du är på gång att skicka en ansökan kan det vara värt att invänta de nya...
 • Vintersäsongen är här med snö och halka

  Håll koll på väder och vädervarningar via SMHI, se läge för kommunens arbete med snöröjning och sandning via plogkartan på webben och inte minst; anpassa dig ti...
 • Högt deltagande i kommunens medarbetarenkät

  Hela 8 633 anställda svarade på årets medarbetarenkät i kommunen, ett rekordhögt resultat. Högst värden visar svaren på frågor om trivsel på arbetsplatsen, resp...
 • Webbutbildning om minoritetslagen

  I en utbildning på webben får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Den tydliggö...