Nyhetsarkiv

 • Tyck till om kommunens landsbygdsprogram

  Ett reviderat program för hållbar landsbygdsutveckling går nu ut på remiss. Det omfattar initiativ som behöver tas för att stärka kommunens landsbygdsmål. Du är...
 • Färre födda påverkar befolkningsutvecklingen

  Befolkningen i kommunen har ökat med 1 092 personer under tredje kvartalet 2023, totalt 775 invånare sedan årsskiftet. Vi är nu 133 010 invånare i Umeå visar si...
 • Sök kommunens landsbygdsstöd

  Passa på att söka Umeå kommuns landsbygdsstöd innan 10 december om du vill vara säker på att ansökan handläggs innan jul. Stödet underlättar och stöttar lokala...
 • Detaljplan för Tomtebo strand godkänd

  Mellan Nydalasjön och universitetsområdet i Umeå planeras en stadsdel med nytänkande och hållbarhet i fokus. Här skapas plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvad...
 • Så förebygger vi självmord tillsammans

  Det sker mycket gemensamt arbete i Västerbotten för att förhindra självmord. Umeå kommun jobbar aktivt för att stärka psykisk hälsa tillsammans med andra kommun...
 • Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

  I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärk...
 • Film om 400 års engagemang fick pris

  Publishingpriset 2023 i kategorin "filmer som marknadsför besöksmål och evenemang" gick till den i folkmun så kallade ”tjafsfilmen” om Umeå. Filmen är en lek me...
 • Utställning för framtiden längs Vindelälven

  Vad händer när konst, kreativitet och miljöengagemang möts? Föreningen Kultur och människa har med hjälp av kommunens landsbygdsstöd skapat en mobil utställning...
 • Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

  I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärk...
 • Ny e-tjänst ska underlätta att söka bygglov

  Bygglov lanserar nya e-tjänster för dig som ska ansöka om lov eller göra en anmälan. Om du är på gång att skicka en ansökan kan det vara värt att invänta de nya...
 • Högt deltagande i kommunens medarbetarenkät

  Hela 8 633 anställda svarade på årets medarbetarenkät i kommunen, ett rekordhögt resultat. Högst värden visar svaren på frågor om trivsel på arbetsplatsen, resp...
 • Webbutbildning om minoritetslagen

  I en utbildning på webben får du veta mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Den tydliggö...