Elevhälsa i för- och grundskolan

Elevhälsoteam

Varje skola i Umeå kommun har ett lokalt elevhälsoteam, det är rektor som leder teamet och det innefattar nedanstående kompetenser:

  • skolsköterska
  • skolkurator
  • skolläkare
  • specialpedagog/speciallärare
  • skolpsykolog.

Utöver det lokala elevhälsoteamen finns andra kompetenser som arbetar med pedagogiskt stöd och på uppdrag av rektor.

Kontakt med skolans Elevhälsa

Du som elev eller vårdnadshavare kan ta kontakt med mentor, rektor, skolkurator eller skolsköterska på din skola. Det kan variera när Elevhälsans peronal är på plats då de vanligtvis arbetar på flera skolor.

Kontaktuppgifter finns på din skolas webbplats, se alla skolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödteam i förskolan

Elevhälsans stöd till kommunala förskolor består av specialpedagoger, psykolog och logoped som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Ledorden är delaktighet och tillgänglighet för alla barn i förskolan. Elevhälsans stöd i förskolan sker på uppdrag av rektor.

För mer information vänd dig till aktuell rektor i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades