Samverkan för tidigt stöd, HLT

HLT står för hälsa, lärande och trygghet. Det är en modell för hur hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst i Västerbotten tillsammans kan ge stöd till barn och familjer när det behövs.

Målet med samarbetsmodellen är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det. Det kan till exempel handla om att det inte riktigt fungerar i förskolan eller skolan eller att det är saker som är jobbiga i familjen eller med kompisar på fritiden.

Som förälder är det lätt att känna både otillräcklighet och frustration över att ens barn inte har det bra, men faktum är att det är vanligt att familjer någon gång hamnar i den här typen av situationer. Och ju tidigare som familjer får hjälp, desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring.

Tillsammans med familjen kommer vi fram till vilket stöd som passar bäst. HLT finns med så länge familjerna själva vill och självklart är det helt frivilligt att delta.

Vill du veta mer om HLT?

Ta kontakt med personal på din förskola, skola, eller elevhälsa. Du kan också vända dig till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

090-16 10 00 (Umeå kommun, växel)

090-785 00 00 (Regionen Västerbotten, växel)

Information om HLT finns på flera språk på Region Västerbottens webbplats om HLT.

Sidan publicerades