Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Lärmiljö

Skolan är en viktig miljö som måste vara trygg och alla elever ska ha arbetsro. I Arbetsmiljölagen jämställs elever med arbetstagare, vilket innebär att elevernas arbetsmiljö ska tas på lika stor allvar som vuxnas.

Lärmiljön kan påverka skolprestation, motivation och lust att lära

Lärmiljön kan påverka skolprestationen, men också motivationen och lusten. I samråd med eleverna kan man göra förändringar i lärmiljön.

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 1 kap. 4§ och 3 kap 3§ skollagen

Stödmaterialet Levla (se i menyn) fungerar som ett stöd vid skolans elevhälsoarbete.

Sidan publicerades