Sommaröppen förskola och fritidshem

Sommaren 2023 är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Sommar­öppen verksamhet erbjuds på några enheter som håller öppet i Umeå kommun. Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

För att få plats i den sommaröppna verksamheten krävs att båda vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden. Det gäller även för barn som bor växelvis hos båda vårdnadshavare vilket innebär att om en vårdnadshavare arbetar eller studerar vistas barnet hos den andre vårdnadshavaren oavsett var barnet skulle vistas denna period.

Ansökan och intyg

Ansökan till sommarverksamhet på förskola eller fritidshem under veckorna 27 till och med 30 kan göras om vårdnads­havare, båda vid gemensam vårdnad, förvärvsarbetar/studerar eller om det finns särskilda skäl. Intyg om särskilda skäl begär du av rektor där ditt barn har sin nuvarande placering.

Du fyller själv i Intyg från din arbetsgivare/studieorganisatör , 1003.2 kB, öppnas i nytt fönster. där det framgår att du kommer att arbeta eller studera de dagar du ansökt om plats på sommaröppen förskola/fritidshem, innan du begär underskrift av din arbetsgivare eller studieorganisatör.

Med vårdnadshavares arbete avses att arbetet motsvarar en ersättning för minst 16 timmars arbete per vecka. Med studier avses att studierna är berättigade till studie­stöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (Svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 procent.

Behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du personalen på din förskola/skola. Besked om plats på sommaröppen verksamhet sker löpande. Inbjudan till föräldramöte skickas via mejl till er under juni månad.

Specialkost

Under sommaröppen verksamhet serveras ingen mat som innehåller fläsk eller blod.

För dig som har ditt barn placerat i en kommunal förskola eller skola finns redan barnets behov av specialkost registrerat och du ska inte ansöka igen. Om ditt barn har sin ordinarie plats i en fristående förskola eller skola måste ni ansöka om special­kost hos måltidsservice.

Ansök om specialkost

Schemaläggning och frånvaroanmälning för sommaröppet via Tempus

Under sommaröppen verksamhet används Tempus för schemaläggning, frånvaro och så vidare. Så här gör du i Tempus Öppnas i nytt fönster..

Ansök till sommaröppen förskola eller fritids senast 31 maj

Har ditt barn plats på fristående förskola eller fristående skola och går på fritidshem ska du inte ansöka via kommunens e-tjänst. Kontakta din rektor.

Sidan publicerades www.umea.se/sommarforskola