Sommaröppen förskola och fritidshem

Sommaren 2024 är kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Några enheter i kommunen håller öppet för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden. Det är inte tillåtet att ha barnet i sommaröppen verksamhet när en av två vårdnadshavare har semester, oavsett om barnet har växelvis boende.

Sommaröppen verksamhet är endast till för redan placerade barn i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Går ditt barn på fristående förskola eller skola, vänd dig till rektor i den verksamheten.

Under perioden 11 april–9 juni kan du ansöka om plats till den sommaröppna verksamheten 2024 på den här sidan.

Ansökan och intyg

Ansökan till sommarverksamhet på förskola eller fritidshem under veckorna 27 till och med 30 kan göras om vårdnads­havare, båda vid gemensam vårdnad, förvärvsarbetar/studerar eller om det finns särskilda skäl. Intyg om särskilda skäl begär du av rektor där ditt barn har sin nuvarande placering.

Du fyller själv i Intyg från din arbetsgivare/studieorganisatör , 1 MB, öppnas i nytt fönster. där det framgår att du kommer att arbeta eller studera de dagar du ansökt om plats på sommaröppen förskola/fritidshem, innan du begär underskrift av din arbetsgivare eller studieorganisatör.

 • Med vårdnadshavares arbete avses att arbetet motsvarar en ersättning för minst 16 timmars arbete per vecka.
 • Med studier avses att studierna är berättigade till studie­stöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (Svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 procent.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Ta stöd av personalen på din förskola/skola eller Pedagogiska placeringsenheten.

Föräldramöte vecka 25 eller 26

Du inbjuds till föräldramöte för information om den sommaröppna verksamheten.

Föräldramöte

Sommaröppna enheter

Verksamhet

Tid och plats för föräldramöte

Förskolan Linnean

förskola och fritids

Tisdag 25 juni klockan 18.00–19.00

Förskolan Lundagård

förskola

Tisdag 18 juni klockan 17.30–18.30, ingång från äldreboendet

Förskolan Paletten i Hörnefors

förskola och fritids

Tisdag 18 juni, öppet hus klockan 15.00–17.00

Förskolan Solbacken i Holmsund

förskola och fritids

Tisdag 25 juni, öppet hus klockan 17.30–19.00

Förskolan Smöret

förskola

Måndag 17 juni klockan 17.45–18.45

Förskolan Tomtebogård

förskola och fritids

Måndag 17 juni klockan 17.30–18.30, matsalen

Östra Ersbodaskolan

fritids grundskola och anpassad grundskola

Onsdag 26 juni klockan 18.00–19.00, skolrestaurangen

 • Kontakt

  Pedagogiska placeringsenheten, sommaröppen förskola och fritidshem

  090-16 66 50 sommaroppet@umea.se

  Telefontid måndag–fredag, klockan 09.00–11.00

  10 maj, 7 juni och 30 december har Pedagogiska placeringsenheten ingen telefontid.

Sidan publicerades www.umea.se/sommarforskola