Sommaröppen förskola och fritidshem

2021 är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Sommar­öppen verksamhet kommer att kunna erbjudas på några enheter i Umeå kommun. Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan 
placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Ansökan kommer att vara öppen 12 april till och med 31 maj.

För att få plats i sommaröppna verksamheten krävs att samtliga vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden.

Fristående förskolor och fritidshem erbjuds att samverka med de kommunala förskolorna. Rektor på fristående förskola beslutar om rätt till plats på den sommaröppna kommunala verksamheten.

Sista dag för ansökan till sommaröppen verksamhet var 31 maj 2021. Har du därefter fått anställning eller blivit antagen till studier som innebär att kriterierna för placering på sommaröppen verksamhet uppfylls kontaktar du Pedagogiska placeringsenheten, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ansökan och intyg

Ansökan till sommarverksamhet på förskola eller fritidshem under veckorna 27 till och med 30 kan göras om vårdnadshavare, båda vid gemensam vårdnad, förvärvsarbetar/studerar eller om det finns särskilda skäl. Intyg om särskilda skäl begär du av den rektor där ditt barn har sin nuvarande placering.

Du fyller själv i Intyg från din arbetsgivare/studieorganisatör där det framgår att du kommer att tjänstgöra eller studera de dagar du ansökt om plats på sommaröppen förskola/fritidshem, innan du begär underskrift av din arbetsgivare/studieorganisatör.

Med vårdnadshavares arbete avses att arbetet motsvarar en ersättning för minst 16 timmars arbete per vecka. Med studier avses att studierna är berättigade till studie­stöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (Svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 procent.

Behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du personalen på din förskola/skola eller Pedagogiska placerings­enheten. Ansökan ska vara inkommen senast den 31 maj. Besked om placering och inbjudan till föräldramöte får du i början av juni.

Har du frågor om verksamheten, kontakta din förskola eller ditt fritidshem.

Specialkost

Under sommaröppen verksamhet serveras ingen mat som innehåller fläsk eller blod.

Har ditt barn plats i en kommunal förskola/skola finns redan din ansökan om specialkost hos måltidsservice. Om ditt barn har sin ordinarie plats i en fristående förskola/skola måste ni ansöka om specialkost hos måltidsservice.

Specialkost och anpassade måltider i förskolan och skolan

Ansökan om specialkostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Schemaläggning och frånvaroanmälning för sommaröppet via Tempus

Under sommaröppen verksamhet används Tempus för schemaläggning, frånvaro och så vidare. Mer information om Tempus finns på www.umea.se/skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se särskilt delen om appen Tempus hemma där det finns instruktioner kring schemaläggning. Tänk på att det är väldigt viktigt att ni väljer rätt avdelning för schemaläggning om ert barn också har en ordinarie verksamhet som använder Tempus. Avdelningarna för sommarverksamhet heter antingen "fritids" eller "förskola".

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten

090-16 66 56

Telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00

Avvikande telefontider v 27-32:

måndag-fredag, klockan 8.00-12.00

sommaroppet@umea.se


Sommaröppna enheter 2021:

Förskolan Linnean

090-16 19 67, 090-16 19 35, 090-16 19 31

Förskolan Eriksdal, Hörnefors

0930-290 52

Tomtebogård

076-1147106, 070-2727756

Förskolan Storsjö, Holmsund

090-163537, 070-388 00 73, 070-9603755

Förskolan Mariehem

070-3305342


Sidan publicerades