Sommaröppen förskola och fritidshem

Sommaren 2022 är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Sommar­öppen verksamhet kommer att kunna erbjudas på någon av de enheter som håller öppet i Umeå kommun (3 enheter i centrala Umeå och 1 enhet i Täfteå, Hörnefors och Holmsund). Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Fristående förskolor och fritidshem erbjuds att samverka med de kommunala för­skolorna. Rektor på fristående förskola beslutar om rätt till plats på den sommaröppna kommunala verksamheten.

Ansökan kommer att vara öppen 11 april till och med 31 maj.

För att få plats i den sommaröppna verksamheten krävs att båda vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden. Det gäller även för barn som bor växelvis hos båda vårdnadshavare vilket innebär att om en vårdnadshavare arbetar eller studerar vistas barnet hos den andre vårdnadshavaren oavsett var barnet skulle vistas denna period.

Ansökan och intyg

Ansökan till sommarverksamhet på förskola eller fritidshem under veckorna 27 till och med 30 kan göras om vårdnads­havare, båda vid gemensam vårdnad, förvärvsarbetar/studerar eller om det finns särskilda skäl. Intyg om särskilda skäl begär du av rektor där ditt barn har sin nuvarande placering.

Du fyller själv i Intyg från din arbetsgivare/studieorganisatör , 922.5 kB, öppnas i nytt fönster. där det framgår att du kommer att arbeta eller studera de dagar du ansökt om plats på sommaröppen förskola/fritidshem, innan du begär underskrift av din arbetsgivare eller studieorganisatör.

Med vårdnadshavares arbete avses att arbetet motsvarar en ersättning för minst 16 timmars arbete per vecka. Med studier avses att studierna är berättigade till studie­stöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (Svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 procent.

Behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du personalen på din förskola/skola eller Pedagogiska placerings­enheten. Ansökan ska vara inkommen senast den 31 maj. Besked om vilken förskola/fritidshem ditt barn blir placerad på samt inbjudan till föräldramöte skickas via mejl till dig i mitten av juni.

Har du frågor om verksamheten, kontakta din förskola eller ditt fritidshem.

Specialkost

Under sommaröppen verksamhet serveras ingen mat som innehåller fläsk eller blod.

För dig som har ditt barn placerat i en kommunal förskola/skola finns redan barnets behov av specialkost registrerat och du ska inte ansöka igen. Om ditt barn har sin ordinarie plats i en fristående förskola/skola måste ni ansöka om special­kost hos måltidsservice.

Ansök om specialkost

Schemaläggning och frånvaroanmälning för sommaröppet via Tempus

Under sommaröppen verksamhet används Tempus för schemaläggning, frånvaro och så vidare. Mer information om Tempus finns på www.umea.se/skolportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se särskilt delen om appen Tempus hemma där det finns instruktioner kring schemaläggning. Tänk på att det är väldigt viktigt att ni väljer rätt avdelning för schemaläggning om ert barn också har en ordinarie verksamhet som använder Tempus. Avdelningarna för sommarverksamhet heter antingen "fritids" eller "förskola".

Ansök till sommaröppen förskola eller fritids senast 31 maj

Sidan publicerades www.umea.se/sommarforskola