Sidan publicerades

Sommaröppen förskola och fritidshem

2021 är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Sommar­öppen verksamhet kommer att kunna erbjudas på några enheter i Umeå kommun. Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

För att få plats i sommaröppna verksamheten krävs att samtliga vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden.

Fristående förskolor och fritidshem erbjuds att samverka med de kommunala förskolorna. Rektor på fristående förskola beslutar om rätt till plats på den sommaröppna kommunala verksamheten.

Sidan publicerades