Sommaröppen förskola och fritidshem

2021 är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Sommar­öppen verksamhet kommer att kunna erbjudas på några enheter i Umeå kommun. Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan 
placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Ansökan kommer att vara öppen 12 april till och med 31 maj.

För att få plats i sommaröppna verksamheten krävs att samtliga vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden.

Fristående förskolor och fritidshem erbjuds att samverka med de kommunala förskolorna. Rektor på fristående förskola beslutar om rätt till plats på den sommaröppna kommunala verksamheten.

Ansökan och intyg

Ansökan till sommarverksamhet på förskola eller fritidshem under veckorna 27 till och med 30 kan göras om vårdnadshavare, båda vid gemensam vårdnad, förvärvsarbetar/studerar eller om det finns särskilda skäl. Intyg om särskilda skäl begär du av den rektor där ditt barn har sin nuvarande placering.

Du fyller själv i Intyg från din arbetsgivare/studieorganisatör där det framgår att du kommer att tjänstgöra eller studera de dagar du ansökt om plats på sommaröppen förskola/fritidshem, innan du begär underskrift av din arbetsgivare/studieorganisatör.

Med vårdnadshavares arbete avses att arbetet motsvarar en ersättning för minst 16 timmars arbete per vecka. Med studier avses att studierna är berättigade till studie­stöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (Svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 %.

Behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du personalen på din förskola/skola eller Pedagogiska placeringsenheten. Ansökan ska vara inkommen senast den 31 maj. Besked om placering och inbjudan till föräldramöte får du i början av juni.

Har behov av plats uppstått därefter kontaktar du rektor där ditt barn är placerat för mer information.

Har du frågor om verksamheten, kontakta din förskola eller ditt fritidshem.

Specialkost

Under sommaröppen verksamhet serveras ingen mat som innehåller fläsk eller blod.

Har ditt barn plats i en kommunal förskola/skola finns redan din ansökan om specialkost hos måltidsservice. Om ditt barn har sin ordinarie plats i en fristående förskola/skola måste ni ansöka om specialkost hos måltidsservice. Läs mer om specialkost och anpassade måltider i förskolan och skolanöppnas i nytt fönster (umea.se). Gå direkt till ansökan om specialkostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök till sommaröppen förskola eller fritids senast 31 maj

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten

090-16 66 51 eller 090-16 66 53

Telefontid måndag–fredag 10.00–12.00

sommaroppet@umea.se

Sidan publicerades