Önska skola inför förskoleklass och årskurs 7

Önska skola under sökperioden 12–26 februari

E-tjänsten för ansökan Ansökan till läsår 2024/2025 för blivande förskoleklass och årskurs 7 är öppen 12–26 februari. Ni kan då ange ett, två eller tre önskemål av skolor i den rangordning som ni önskar.

Använd kommunens e-tjänst för att prioritera era önskemål även om ni ställt ert barn i kö till fristående skola eller söker plats både till kommunal och fristående skola. Observera att ansökan till fristående skola behöver göras direkt till den fristående skolan då de har egna köregler.

Om ert barn redan går i en skola där årskurs 7 finns, har ert barn garanterad plats på skolan och ni behöver endast lämna in önskemål om ni vill byta till en annan skola inför årskurs 7.

Viktig information inför ansökan höstterminen 2024

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna.
  2. Du som vill lämna önskemål om skola och har ett barn som ska byta folkbokföringsadress behöver komplettera din ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum. Kontraktet ska även vara undertecknat. Kontraktet bifogas i ansökan i vårdnadshavarportalen. (Om du föredrar att skicka kontraktet med posten, behöver du skicka in i god tid före 26 februari eftersom kontrakt inkomna efter detta datum inte kommer att kunna behandlas.) Observera att ansökningar från elever folkbokförda utanför Umeå kommun inte kommer att hanteras utan kontrakt. Kontakta oss via ppeskola@umea.se för mer information om ansökan 12–26 februari för inflyttande elever.
  3. Elever som bor i annan kommun kommande läsår ansöker på blankett senast 31 mars och får besked om mottagning på skola i slutet av maj.
  4. Du som saknar personnummer eller inte har e-legitimation behöver ansöka på blankett. Detsamma gäller om någon i familjen har skyddade personuppgifter.

Svar på vanliga frågor om ansökan

Information om skolor i kommunen

Många skolor erbjuder datum för öppet hus och informationskvällar inför önskemål om skola. Det går även bra att kontakta rektor. Alla kommunala och fristående skolor finns samlade på www.skola.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur skolplacering går till

Om det finns fler sökande till en kommunal skola än antal lediga platser, sker urval enligt kommunens regler vid skol­placering.

Alla barn som är folkbokförda i Umeå kommun och ska börja förskoleklass eller årskurs 7 får en skolplacering även om ni som vårdnadshavare inte registrerar några önskemål under sökperioden. Ditt barn blir då placerad på en kommunal skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas.

Om ert barn går i årskurs 6 på en skola som har högstadium, och vill fortsätta där, behöver ni inte göra en ansökan. Barnet har då en garanterad plats på den skolan.

När skolplaceringen är klar får du ett e-postmeddelande om att beslutet är klart och du kan logga in i portalen för att se ditt barns skolplacering.

Ej behov av skolplacering

Om ert barn inte behöver någon plats i grundskola i Umeå kommun nästa läsår behöver ni anmäla detta till kommunen på särskild blankett, se skyldigheter vid förändring av skolgång

Sidan publicerades