Önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7

Önska skola under sökperioden 12–24 januari

E-tjänsten för ansökan till läsår 2022/2023 för blivande förskoleklass och årskurs 7 är endast öppen 12–24 januari 2022. Ni kan då ange ett, två eller tre önskemål av skolor i den rangordning som ni önskar.

Använd kommunens e-tjänst för att prioritera era önskemål även om ni ställt ert barn i kö till fristående skola eller söker plats både till kommunal och fristående skola. Observera att ansökan till fristående skola behöver göras direkt till den fristående skolan då de har egna köregler.

Ansökan om förtur är avslutad

Ansökan till AST-klass, anpassad lämiljö för elever med hörselnedsättning, musikklass Grubbeskolan och om förtur av synnerliga skäl inför läsårstart 22/23 är avslutad den 28 november 2021. Beslut skickas till berörda vårdnadshavare senast 31 december. Om ditt barn inte beviljats skolplacering enligt dina önskemål finns möjlighet att lämna önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7 under den ordinarie sökperioden
12–24 januari.

Viktig information innan ni ansöker

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna.
  2. Du som vill lämna önskemål om skola och ska byta folkbokföringsadress behöver komplettera din ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Skicka kontraktet per post till Umeå Kommun, Pedagogiska placeringenheten, 901 84 Umeå. Skicka in i god tid före 24 januari eftersom kontrakt inkomna efter detta datum inte kommer att kunna behandlas. Observera att ansökningar från elever folkbokförda utanför Umeå kommun inte kommer att hanteras utan kontrakt.

Svar på vanliga frågor om ansökan

Hur skolplacering går till

Om det finns fler sökande till en kommunal skola än antal lediga platser, sker urval enligt kommunens regler vid skol­placering. Du som vårdnadshavare får besked om skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 under mars månad inför skolstart hösten 2022.

Alla barn som är folkbokförda i Umeå kommun och ska börja förskoleklass eller årskurs 7 får en skolplacering även om ni som vårdnadshavare inte registrerar några önskemål under sökperioden. Ditt barn blir då placerad på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas.

Om ert barn går i årskurs 6 på en skola som har högstadium, och vill fortsätta där, behöver ni inte göra en ansökan. Barnet har då en garanterad plats på den skolan.

Kommunala skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades