Önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7

Besluten om skolplacering är nu klara

Nu kan du logga in i vårdnadshavarportalen och se skolplacering för ditt barn. Det är nu dags att ansöka till eller säga upp fritidshemsplats, ansöka om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende och ansöka om modersmålsundervisning. Det är bra att göra det i god tid innan skolstart, se samlad information.

Om ditt barn flyttar inom kommunen eller på grund av platsbrist inte fått plats på en skola ni önskat, finns möjlighet att göra en ansökan om skolbyte från 1 mars. Se skolbytesdatum och gör din ansökan på sidan Byte av skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ej behov av skolplacering

Om ert barn inte behöver någon plats i grundskola i Umeå kommun nästa läsår behöver ni anmäla detta till kommunen på särskild blankett, se Skyldigheter vid förändring av skolgång - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades