Lovskola

Om du som elev eller vårdnadshavare i årskurs 8 eller 9 är intresserad av eller har behov av lovskola, kontakta din mentor.

Lovskola är ett erbjudande för att ge alla elever möjlighet till ökad måluppfyllelse och stödja elever som har behov av extra insatser och tid för sitt skolarbete. Målet med lovskola är att ge möjligheter för alla elever att söka till gymnasie­skolan och därför hoppas vi att vårdnadshavare och elever tar chansen att delta.

Kommunen är skyldig att erbjuda lovskola både under pågående läsår och under sommarlovet.

Lovskola under pågende läsår

Lovskola på höst-, sport- eller påsklov riktar sig till elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla betygkriteriet E i ett eller flera ämnen. Lovskola under pågående läsår sker på elevens vanliga skola.

Sommarskola

Sommarskola riktas till elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkes­program i gymnasieskolan samt elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program.

Sommarskolan genomförs normalt i anslutning till skolavslutningen fram till midsommar. Sommaren 2024 genomförs sommarskola 13–14 juni, 17–20 juni samt 24–25 juni, det vill säga under åtta dagar.

Sommarskolan erbjuds i huvudsak på Hagaskolan i Umeå för alla elever i kommunen. Beroende på elevunderlag kan sommarskola även ordnas på Hörnefors centralskola, Storsjöskolan i Holmsund och Sävar skola.

Lärare, elevhälsa och rektor bedömer tillsammans med elev och vårdnadshavare om eleven ska erbjudas lovskola. Undervisningen fokuserar på svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Godkända betyg i dessa ämnen är en förutsättning för att en elev ska bli behörig till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Deltagande i lovskola kan innebära ett ändrat betyg från F till ett högre betyg och möjlighet att söka till gymnasieskolan för elever i årskurs 9. Ett ändrat betyg prövas i den ordinarie gymnasiantagningen.

Elever i årskurs 8 arbetar för att nå målen i årskurs 9 och betygsätts därför inte av sommarskolan.

Kontakta ansvarig rektor på respektive skola.

Hagaskolan

Eva Eklund
eva.eklund@umea.se

Henrik Theorin
henrik.theorin@umea.se

Hörnefors centralskola

Ulrika Degerfalk
ulrika.degerfalk@umea.se

Storsjöskolan

Micael Bergström
micael.bergstrom@umea.se

Sävar skola

Eleonor Fernerud
eleonor.fernerud@umea.se

Sidan publicerades